Αδειοδότηση κέντρων διασκέδασης και εφαρμογή άρθρου 80 ΚΔΚ

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την εγκύκλιο 66775/08-08-2023 σχετικά με τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των οργάνων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης,στην αδειοδότηση των κέντρων διασκέδασης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 868_66775/08-08-2023