Υπουργική απόφαση 72820/10.08.2023 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας

Υπουργική Απόφαση 72820/10.8.2023
Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), κλιμάκωση των προστίμων, εξειδίκευση των κατηγοριών των αγαθών που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση των καταναλωτών και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στην εφαρμογή του ιδίου άρθρου

 

Δείτε στο συνημμένο ΦΕΚ Β' 5058/11-08-2023 την Υπουργική Απόφαση

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΥΑ 72820/10.8.2023 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας.