Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (Εκτός Αναλυτών), από το Γ.Ν. Ζακύνθου

Δείτε την Πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ