Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου Οικημάτων ΟΣΕΑΑΥ της 114ΠΜ.

Δείτε την Προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ