Έρευνα Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων & Χρηματοδοτικών Εργαλείων αποτίμησης της επίδρασης των πόρων του ΕΣΠΑ για την στήριξη της επιχειρηματικότητας την περίοδο της COVID-19 - Ευγενική υπενθύμιση

Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων & Χρηματοδοτικών Εργαλείων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων διεξάγει Ποσοτική Έρευνα σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο της «Μελέτης αποτίμησης της επίδρασης των πόρων του ΕΣΠΑ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας την περίοδο της πανδημίας της COVID-19».

Σκοπός της μελέτης  είναι  να αποτιμηθεί η συμβολή των πόρων ΕΣΠΑ  που διατέθηκαν για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, που επλήγησαν από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και είχαν επιπτώσεις στην οικονομία, την απασχόληση και τις επιχειρήσεις (πχ. Παύση /αναστολή δραστηριότητας, περιορισμός μετακινήσεων κτλ.).

H έρευνα διεξάγεται από την Ανάδοχο εταιρεία DATA R.C. Α.Ε. για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων & Χρηματοδοτικών Εργαλείων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σας παρακαλούμε να διαθέσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας συμπληρώνοντας με ειλικρίνεια το ερωτηματολόγιο, προκειμένου να επιτευχθεί μια πλήρης αποτίμηση του αποτελέσματος των δράσεων της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας ως προς την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, την διατήρηση των θέσεων εργασίας και την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες.

Μετάβαση στο ερωτηματολόγιο: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή περαιτέρω διευκρίνιση επιθυμείτε όσον αφορά στην έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κα. Αθανασοπούλου Αμαλία (2611100329) ή στο mail: athanasopoulou@dataconsultants.gr

Επισυνάπτεται επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων & Χρηματοδοτικών Εργαλείων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας .

 

Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν απόλυτα εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς λόγους. Η DATA R.C. Α.Ε. έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς τηρεί  αυστηρά όλες τις διαδικασίες που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας (2016/679/ΕΕ) αλλά και η εθνική νομοθεσία Ν. 4624/2019. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.dataconsultants.gr

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕΠΙΣΤΟΛΗ της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων & Χρηματοδοτικών Εργαλείων