Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΚΘ - ΓΝ ΚΥ Λέρου για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων PVC στο νεκροτομείο

Δείτε την Πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ