ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΚΘ - ΓΝ ΚΥ Λέρου για την προμήθεια ειδών εστίασης μιας χρήσης

Δείτε την Πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ