Ανοικτός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο "Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑ" από τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης

Δείτε την Προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ