Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την "Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)", από το Γ.Ν. Ρόδου

Δείτε την Προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ