Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) - Φαρμάκων παθήσεων του νευρικού συστήματος, από το 424 ΓΣΝΕ

Δείτε τη Διακήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ