Προκήρυξη 1ου επαναληπτικό διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών του 301 ΕΒ», από την ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7

Δείτε την Προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ