Προκήρυξη για την «Αναβάθμιση Συνεργείου Ερπυστριών - Τροχών (ΣΕΤ) του 304 ΠΕΒ - Πρό-γραμμα 1/23 (Προμήθεια Μονάδας Υδροβολής Υλικών)», από την ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7

Δείτε την Προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ