ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 15ΜΑΙ23 (235832/15-05-2023)

Θέμα: Ενημέρωση για απαλλαγή και μείωση τέλους επιτηδεύματος καλλιτεχνών –  χειροτεχνών – Επιδότηση κύκλου εργασιών

Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπογράφηκαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις δυνάμει των άρ. 58 και 59 του Ν. 4949/2022, με τις οποίες ορίζονται: οι δικαιούχοι και η διαδικασία μείωσης ή και μηδενισμού του τέλους επιτηδεύματος για αυτοαπασχολούμενους (φυσικά πρόσωπα) στους κλάδους του πολιτισμού και της χειροτεχνίας, καθώς και η διαδικασία επιδότησής τους έως €5.000 μέσω ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία προβλέπει τα εξής:


- Για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024, αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού και της χειροτεχνίας δικαιούνται μείωση του ετήσιου τέλους επιτηδεύματος κατά 38%, δηλαδή από €650 σε €400. Η μείωση θα γίνεται κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης, αφού προηγηθεί μία διαδικασία για την οποία θα δοθούν εξατομικευμένες οδηγίες στους δικαιούχους από την ΑΑΔΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο του πολιτισμού ή της χειροτεχνίας και έκλεισαν τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής ή πανδημικής κρίσης (από 1.1.2010 ως 30.6.2022) δικαιούνται μηδενισμό του τέλους επιτηδεύματος για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024, εφόσον έχουν προχωρήσει σε επανέναρξη της δραστηριότητάς τους από 1.7.2022 ή θα προχωρήσουν σε επανέναρξη μέχρι τις 30.6.2023, με κύριο ΚΑΔ πολιτιστικό ή χειροτεχνικό. Η απαλλαγή θα γίνεται κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης, αφού προηγηθεί μία διαδικασία για την οποία θα δοθούν εξατομικευμένες οδηγίες στους δικαιούχους από την ΑΑΔΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- Επιπλέον, οι πρώτοι 3.100 που θα προχωρήσουν σε επανέναρξη κατά τα ανωτέρω, δικαιούνται επιδότηση του κύκλου εργασιών τους των ετών 2022, 2023 και 2024 έως 30% και με ανώτατο ύψος €5.000, μέσω ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού τραπεζικού λογαριασμού. (ΚΥΑ 223506/2023 – ΦΕΚ Β’ 3078).

Συγκεκριμένα στην ΚΥΑ 214630/2023 (ΦΕΚ Β’ 2940) περί απαλλαγής ή μείωσης του τέλους επιτηδεύματος καλλιτεχνών και χειροτεχνών, καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι όροι, η διαδικασία εφαρμογής, και ο τρόπος απαλλαγής ή μείωσης του τέλους επιτηδεύματος καλλιτεχνών και χειροτεχνών. Επισημαίνεται ότι όπου αναφέρονται τετραψήφιοι ΚΑΔ, περιλαμβάνονται και όλοι οι κωδικοί κάτω από αυτούς (π.χ. ο ΚΑΔ 90.01 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τον ΚΑΔ 90.01.10.03).

Τέλος, επιπλέον των παραπάνω σας ενημερώνουμε ότι εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης το χρηματοδοτικό έργο Ενίσχυσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων Πολιτιστικού και Δημιουργικού Κλάδου και θα ακολουθήσει η σχετική πρόσκληση μέσα από την οποία οι δραστηριοποιούμενοι στον πολιτιστικό, δημιουργικό και χειροτεχνικό τομέα θα μπορέσουν να:
- αναδιαρθρώσουν τα επιχειρηματικά και παραγωγικά τους μοντέλα και να αναπτύξουν παράλληλες συναφείς δραστηριότητες
- βελτιώσουν την υποδομή τους για δραστηριότητες όπως η ζωντανή ροή και η ψηφιοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
- αποκτήσουν σχετικό εξοπλισμό - επενδύσουν στην προώθηση πολιτιστικών και χειροτεχνικών προϊόντων και υπηρεσιών με ψηφιακά μέσα
- προωθήσουν τις πολιτιστικές και χειροτεχνικές εξαγωγές
- καταστήσουν το πολιτιστικό περιεχόμενο ευρύτερα προσβάσιμο
- αναπτύξουν εφαρμογές, προϊόντα και υπηρεσίες με τη χρήση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας αναφορικά με τα ανωτέρω με την υπόμνηση της προθεσμίας της 30.6.2023 για το δικαίωμα απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος κατά τα ως άνω αναφερόμενα και τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, για όσους είχαν κλείσει τα βιβλία τους κατά την διάρκεια της οικονομικής και πανδημικής κρίσης (1.1.2010-30.6.2022) και το εντεύθεν δικαίωμα των 3.100 πρώτων εξ αυτών σε επιδότηση του κύκλου εργασιών τους.

Με εκτίμηση,
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Νικόλας Γιατρομανωλάκης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ