Διαφορές μεταξύ των τριών Δράσεων της Δέσμης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τις διαφορές μεταξύ των τριών Δράσεων της Δέσμης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιαφορές μεταξύ των τριών Δράσεων