ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Ρόδος, 11 Απριλίου  2023

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

 Ιωάννης Γ. Πάππου: «Οφείλουμε να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας υπηρεσίες με χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας»

 

Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, σχεδόν στο σύνολό τους, περιλαμβάνονται στο υπόμνημα-μελέτη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας που εστάλη προς 16 Υπουργούς και 13 Υφυπουργούς και Αναπληρωτές, για την τόνωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο.

Στο υπόμνημα αποτυπώνονται οι θέσεις 15 Επιμελητηρίων αναφορικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, με ιδιαίτερη μνεία στην νησιωτική χώρα και με τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου να καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των θεμάτων.

«Ο Νομός Δωδεκανήσου αποτελεί ένα από τους πλέον ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του απαιτεί αποφάσεις οι οποίες να στηρίζονται σε αξιόπιστα δεδομένα τα οποία θα τις κάνουν αποτελεσματικές. Στόχος δεν είναι η αύξηση των κλινών και της δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων, αλλά η αναβάθμισή τους, ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών  και η βελτίωση της συνολικής εικόνας των προορισμών.  Ο τουρισμός  είναι το πλέον βιώσιμο μοντέλο επιχειρηματικού οικοσυστήματος της χώρας μας, αφορά όλους και περιλαμβάνει οικονομικές δραστηριότητες, που εκτείνονται από την οικοδομή και τη μεταποίηση, ως τον πρωτογενή τομέα και τις υπηρεσίες. Δίχως άλλο, ο τουρισμός αποτελεί την κύρια εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας.  Όλοι οι συντελεστές της τουριστικής οικονομίας, είτε σε μακροοικονομικό επίπεδο (φορείς και διοίκηση τουριστικού προορισμού) είτε σε μικροοικονομικό επίπεδο (τουριστικές επιχειρήσεις), οφείλουμε να διαμορφώσουμε και να προσφέρουμε  την εμπειρία στον επισκέπτη μας με χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας και καλής εξυπηρέτησης», δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Ιωάννης Γεωργίου Πάππου.

Μεταξύ των προτάσεων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου που υιοθετήθηκαν και εστάλησαν στα αρμόδια Υπουργεία, περιλαμβάνονται οι εξής:

 1. Επαναφορά των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. σε όλη τη Δωδεκάνησο ως αναγκαίο εργαλείο για την επανεκκίνηση της νησιώτικης οικονομίας. Ως νησιώτες αλλά και ως εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας ΔΕΝ θα σταματήσουμε να ζητούμε την ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ! Τα όποια «ημίμετρα», τα οποία ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση  όπως το Μεταφορικό Ισοδύναμο, δεν μπορούν να καλύψουν το σημαντικό κενό που δημιουργήθηκε στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις από την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Οι χαμηλοί συντελεστές είχαν  άμεση επίδραση στην ανταγωνιστικότητα της τοπικής μας οικονομίας. Προτείνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, σε όλες τις νησιωτικές περιοχές της χώρας που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με την Δωδεκάνησο (εποχικότητα, μονοκαλλιέργεια τουρισμού, υψηλό κόστος μεταφορών, ελλιπή σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα κτλ).
 2. Μηδενικός φορολογικός συντελεστής για επιχειρήσεις μονίμων κατοίκων που δραστηριοποιούνται σε μικρά νησιά όπως Καστελόριζο, Λειψοί, Αγαθονήσι, Ψέριμο, Αρκιοί, Μαράθι και Τέλενδο για προϊόντα και υπηρεσίες.
 3. Μηδενικό κόστος για τη μεταφορά εμπορευμάτων (μέσω επιδοτούμενων συνδέσεων, ακτοπλοϊκών και αεροπορικών) στα ανωτέρω μικρά νησιά.
 4. Διαμόρφωση τελικών τιμών καυσίμων στα νησιά, στα επίπεδα των τιμών της ηπειρωτικής χώρας.
 5. Εκσυγχρονισμός επιδόματος ανεργίας και μετατροπή του σε ένα σύγχρονο εργαλείο επιδότησης εργασίας.
 6. Υποχρεωτική εκπαίδευση / παρακολούθηση σεμιναρίων για το εποχικό προσωπικό κατά την διάρκεια λήψης επιδόματος ανεργίας.
 7. Θέσπιση μαθήματος «τουρισμού» στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο να στοχεύει στη δημιουργία μιας καλύτερης τουριστικής παιδείας (όχι κατάρτισης) των νέων Ελλήνων & Ελληνίδων, αλλά και στην καλύτερη τουριστική επαγγελματική τους ενημέρωση και προσανατολισμό. Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά στους νησιωτικούς προορισμούς, μαθήματα επιλογής όπως ιστιοπλοΐας, θαλασσίων αθλημάτων, θα μπορούσαν να ενταχθούν στο μαθητικό πρόγραμμα.
 8. Μετατροπή των δύο Ανώτερων Σχολών του Υπουργείου Τουρισμού (ΑΣΤΕ Ρόδου και ΑΣΤΕ Αγίου Νικολάου) σε “hotel schools”.
 9. Ανάπτυξη Τουριστικών λιμένων και αύξηση θέσεων ελλιμενισμού σκαφών. Από τους 168 χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες (μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια, ξενοδοχειακοί λιμένες) στην Ελλάδα μονάχα οι 37 λειτουργούν, διαθέτοντας ουσιαστικά 8.499 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη. Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας υπάρχουν 6500 επαγγελματικά σκάφη αναψυχής (Ένωση Μαρινών Ελλάδας, 2019). Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της Κροατίας η οποία διαθέτει περισσότερους από 140 λειτουργικούς τουριστικούς λιμένες, 17.067 θέσεις ελλιμενισμού, και εμφανίζει ετήσια έσοδα 95 εκατ. ευρώ και 92.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο.
 10. Αξιολόγηση του δικτύου ήδη χωροθετημένων τουριστικών λιμένων, επιλέγοντας τις κατάλληλες περιπτώσεις λιμένων που μπορούν να ολοκληρωθούν.
 11. Σύσταση αναβαθμισμένης διυπουργικής επιτροπής (Υπουργεία Τουρισμού, Αιγαίου, Εσωτερικών, Οικονομικών) με έργο την επεξεργασία συνεργατικών πολιτικών για την απλούστευση διαδικασιών και την διευκόλυνση, ανάπτυξη, προσέλκυση και τέλος οριστικοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων για παρεμβάσεις και βελτίωση του δικτύου τουριστικών λιμένων.

 

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ