Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 (Β’ 389) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00.

Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00» (Β’ 389), η οποία παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.8506/10.2.2023 (Β’ 703) κοινή υπουργική απόφαση έως και τη Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00, με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.11991/24.2.2023 (Β’ 1076) κοινή υπουργική απόφαση έως και τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00 και με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.13498/3.3.2023 (Β’ 1192) κοινή υπουργική απόφαση έως και τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00.

 

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο ΦΕΚ Β'  1429/10-03-2023

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ Β'  1429/10-03-2023