Περίληψη διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια παγωτών και παγωτογλυκισμάτων, για την κάλυψη αναγκών συσσιτίου, κυλικείων και ΚΨΜ των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Στρ. Εκμεταλλεύσεων, που εδρεύουν στην ΠΕ Καβάλας και Δράμας.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Περίληψη διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια παγωτών και παγωτογλυκισμάτων, για την κάλυψη αναγκών συσσιτίου, κυλικείων και ΚΨΜ των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Στρ. Εκμεταλλεύσεων, που εδρεύουν στην ΠΕ Καβάλας και Δράμας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη διακήρυξης