Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την προμήθεια σακουλων-σάκων απορριμμάτων.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την προμήθεια σακουλων-σάκων απορριμμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση κατάθεσης προσφοράς