Υπογραφή συμφωνίας ΚΕΕΕ με ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ για τα πνευματικά δικαιώματα

Υπεγράφη στις 6/2/2023 σύμφωνο συνεργασίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) με την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, σχετικά με την καταβολή της αμοιβής πνευματικών δικαιωμάτων για την περίοδο 01/01/2018 - 31/12/2022 τους όρους της οποίας μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Για την ένταξη μίας επιχείρησης στη συμφωνία με την ΚΕΕΕ, απαραίτητο είναι να προσκομισθούν:                                                         

-Έγγραφη  βεβαίωση ότι η επιχείρηση είναι ενήμερο (ταμειακά) μέλος του Επιμελητηρίου που ανήκει.                                 

-'Εγγραφη αίτηση προσχώρησης στη Συμφωνία

 

Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση μπορεί να λάβει τις παρακάτω εκπτώσεις:                                                                                     

1. 30 % για τα έτη 2018 έως και 2021                                                                                               

2. 10 % για το έτος 2022                                                                                                        

3. 5 % επιπλέον έκπτωση, επί του συνόλου των παραπάνω ποσών, σε εφάπαξ εξόφληση                                                               

4. Ρύθμιση με άτοκες μηνιαίες δόσεις (Προκαταβολή το ποσό του ΦΠΑ)                

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΚΕΕΕ

Βήμα 1

Ο επωφελούμενος χρήστης προσχωρεί στο από 6-2-2023 σύμφωνο συνεργασίας, αφού προηγουμένως έχει αποσταλεί στην Αυτοδιαχείριση βεβαίωση του Επιμελητηρίου όπου ανήκει σχετικά με την πιστοποίηση της ιδιότητας του εν λόγω χρήστη ως μέλους του Επιμελητηρίου, αφού προηγουμένως το μέλος έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του στο Επιμελητήριο για το τρέχον έτος, με τους εξής τρόπους:

Α. Είτε εισέρχεται στο site της Αυτοδιαχείρισης και συμπληρώνει τη σχετική φόρμα ή επικοινωνεί με την Αυτοδιαχείριση ή με προστηθέντα της μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς είτε συμπληρώνει τη σχετική αίτηση σε επίσκεψή του από αντιπρόσωπο.

Β. Είτε το δηλώνει σε εκπρόσωπο της Αυτοδιαχείρισης ή σε προστηθέντα της που επικοινωνεί μαζί του τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail.

Γ. Είτε το δηλώνει μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς στην ΚΕΕΕ ή το Επιμελητήριο όπου ανήκει και εκείνοι προωθούν τη σχετική δήλωση στην Αυτοδιαχείριση ή σε προστηθέντα της.

Βήμα 2

Εντός 24 ωρών από της γνωστοποίησης της δήλωσης προσχώρησης στο παρόν από τον χρήστη και σε κάθε περίπτωση από την περιέλευση αυτής στην Αυτοδιαχείριση, αποστέλλεται απάντηση στον χρήστη με πιστοποίηση της αποδοχής ένταξης στο σύμφωνο συνεργασίας, τον υπολογισμό της συνολικής οφειλής, των τρόπων εξόφλησης αυτής και λοιπές σχετικές οδηγίες.

Σε περίπτωση μη συμφωνίας με τη δήλωση του χρήστη, αποστέλλεται αιτιολογημένη απάντηση με τους λόγους διαφωνίας και άρνησης αποδοχής της δήλωσης και λαμβάνει χώρα επικοινωνία τηλεφωνικώς ή/και μέσω e-mail με σκοπό την επίλυση των διαφωνιών και την ένταξη του χρήστη στο σύμφωνο συνεργασίας. Σε περίπτωση ανάγκης, ενεργοποιείται η Επιτροπή του άρθρου 6 του συμφώνου συνεργασίας για την επίλυση τυχόν διαφωνιών.

Βήμα 3

Ο χρήστης προβαίνει σε εξόφληση της οφειλής ή σε καταβολή της πρώτης δόσης πλέον του ΦΠΑ επί του τιμολογίου της συνολικής οφειλής και εντός της τρέχουσας εργάσιμης ημέρας λαμβάνει μέσω e-mail το τιμολόγιο και τη μη αποκλειστική άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής.

 

Λίγα λόγια για την "ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ"

Ο Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων “Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ” λειτουργεί νόμιμα στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.2121/1993 και του ν. 4481/2017 με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων των μελών του, ήτοι συνθετών και στιχουργών, κληρονόμων αυτών, εκδοτών μουσικών έργων και εν γένει δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίοι με καταπιστευτική μεταβίβαση έχουν αναθέσει τη διαχείριση τους στον Οργανισμό μας. 

H ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία του διεθνούς ρεπερτορίου στην Ελληνική αγορά μέσω συμβάσεων αμοιβαίας ή μονομερούς εκπροσώπησης με ομοειδείς αλλοδαπούς ΟΣΔ, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού, αγγλικού, ιταλικού και ισπανικού ρεπερτορίου, καθώς τη συντριπτική πλειοψηφία από τα μεγάλα εμπορικά και διαχρονικά ρεπερτόρια των Ελλήνων Συνθετών, Στιχουργών και εν γένει Δικαιούχων.

Επίσης, εκπροσωπεί Εκδότες Μουσικής διεθνούς βεληνεκούς, όπως η UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING LLC και η SONY/ATV Music Publishing. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα μέλη, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο https://www.autodia.gr/Content/files/201905/members.pdf και σχετικά με τις συμβάσεις αμοιβαιότητας με τους αλλοδαπούς ΟΣΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο https://www.autodia.gr/Content/PartnerSocieties?page=about

Η χρήση μουσικών έργων του εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου,  τεκμαίρεται από την εγκατάσταση συσκευών/δεκτών τηλεόρασης ή και ραδιοφώνου σε επιχειρήσεις χρηστών -βλ. το από 12/09/2017 σχετικά Δελτία Τύπου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον σύνδεσμο https://www.opi.gr/images/press_releases/12.09.2017_el.pdf.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΕΕΕ-ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΕΕΕ ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ