Δημόσια Ανοικτή Διαδικασία Συλλογής Προσφορών από το ΚΘ - ΓΝ Κ.Υ. Λέρου για την προμήθεια Δίπορτου Ψυγείου Ασκών Αίματος

Δείτε την Πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ