Δημόσια Ανοικτή Διαδικασία Συλλογής Προσφορών από το ΚΘ - ΓΝ Κ.Υ. Λέρου για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Δείτε την Πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ