ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΝΑΔΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ / ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Β3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ & ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ.

Δείτε τη μελέτη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΜΕΛΕΤΗ ΚΑΝΑΔΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ / ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ