Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την προμήθεια "Συστήματος Μικρολαρυγγοσκόπησης", από το Γ.Ν. Ρόδου 

Δείτε την Προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ