Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Επίπλων “La Maison Expo 2023” (Ντόχα, 09-13.05.2023)

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο έγγραφο που έχει εκδοθεί από το

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β1 Διεύθυνση
Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας

Ζαλοκώστα 10
106 71 Αθήνα
Τηλ:  210-368 2841
email: db1@mfa.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΝΤΟΧΑ - ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ