Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την Προμήθεια «συσκευών έγχυσης» του Γ.Ν. Ρόδου

Δείτε την Προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ