4ο Συνέδριο Συνεργασίας Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων Κίνας-Χωρών ΚΑΕ (Μηχανισμός Συνεργασίας «14+1») (Cangzhou 6-8.12.2022).

4ο Συνέδριο Συνεργασίας Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων Κίνας-Χωρών ΚΑΕ

(Μηχανισμός Συνεργασίας «14+1») (Cangzhou 6-8.12.2022).

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η Ζώνη Συνεργασίας Μικρών &  Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) Κίνας-Χωρών ΚΑΕ διοργανώνει την εν θέματι εκδήλωση, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει κομβικό μηχανισμό ενίσχυσης της συνεργασίας ΜΜΕ από την Κίνα και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (βλ. συνημμένα σχέδια Προγράμματος & Δελτίου Συμμετοχής). Η εκδήλωση θα έχει υβριδικό χαρακτήρα και, στο πλαίσιο αυτής, πρόκειται να πραγματοποιηθούν διαδικτυακές επιχειρηματικές συναντήσεις, εκ του σύνεγγυς, αλλά και διαδικτυακώς.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τους διοργανωτές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση zjbgs2010@zhongjie.gov.cn.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ