Παράταση ισχύος των μέτρων κατά της πανδημίας έως και τη Δευτέρα, 21/11 και ώρα 06:00

Δ1α/ΓΠ.οικ.64786/11.11.2022
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00

Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ 51236/8.9.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00» (Β' 4756), η οποία παρατάθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53937/23.9.2022 (Β' 4977) έως τις 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00, Δ1α/ΓΠ.οικ.55384/30.9.2022 (Β' 5129) έως τις 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00, Δ1α/ΓΠ.οικ.58309/14.10.2022 (Β' 5335) έως τις 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00 και Δ1α/Γ.Π.οικ.61055/27.10.2022 (Β' 5563) έως τις 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

**************************************************************************************************

 

Δ1α/ΓΠ.οικ.61055/27.10.2022

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ.51236/ 8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00

Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/8.9.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00» (Β' 4756), η οποία παρατάθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53937/23.9.2022 (Β' 4977) έως τις 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00, Δ1α/ΓΠ.οικ.55384/30.9.2022 (Β' 5129) έως τις 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00 και Δ1α/ΓΠ.οικ.58309/14.10.2022 (Β' 5335) έως τις 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

 

**************************************************************************************************

Δ1α/ΓΠ.οικ.58309/14.10.2022
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00

 

Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ 51236/8.9.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00» (Β' 4756), η οποία παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53937/23.9.2022 (Β' 4977) κοινή υπουργική απόφαση έως τις 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00 και με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55384/30.9.2022 (Β' 5129) κοινή υπουργική απόφαση έως τις 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.