Υπουρ. Απόφαση 68281/05-07-2022 «Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προ δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα»

Δείτε την Υπουργική Απόφαση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΥπουρ. Απόφαση 68281/05-07-2022