Προκήρυξη ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας του Γ.Ν Ρόδου

Δείτε την Προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ