ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ (λάμπες, χριστουγεννιάτικα λαμπάκια κλπ)

Δείτε στο συνημμένο αρχείο επιστολή του Υπ.Ανάπτυξης & Επενδύσεων / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, σχετικά με τον έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων ηλεκτρολογικού υλικού με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ