Πρόσκληση ενδιαφέροντος Κρατικού Θεραπευτηρίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος

Δείτε συνημμένο αρχείο την Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Κρατικού Θεραπευτηρίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση Ενδιαφέροντος.