Διαγωνισμός για την: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ "(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Δείτε την Προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ