Προσκλήσεις Κατάθεσης Προσφορών από το ΚΘ - ΓΝ ΚΥ Λέρου

Δείτε στα συνημμένα αρχεία τις προσκλήσεις:

Νο 105 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Νο 107 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Νο 108 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 105 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 107 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 108 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ