86η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ρόδος, 20 Ιουλίου 2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, προτίθεται να συμμετάσχει στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2022 και προσκαλεί τα μέλη του που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δραστηριότητα τους στη διεθνή αγορά να προβληθούν μέσα από το περίπτερο του.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έκθεση θα πρέπει έχουν δική τους φυσική παρουσία καθόλη τη διάρκεια της (είτε οι ίδιοι είτε με προσωπικό που διαθέτει η Δ.Ε.Θ.) και θα έχουν τη δυνατότητα πώλησης των προϊόντων τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

α) να συμπληρώσουν την αίτηση που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/1wtOkT4k29kVsBFJhNTBJurfV02defMy-entmWlbPHwY/edit και

β) να  στείλουν το λογότυπο της επιχείρησης τους στο email: tsampikaki@ebed.gr, το αργότερο έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στα τηλέφωνα 2241044288 & 2241044217.     

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση στο σύνδεσμο https://www.thessalonikifair.gr/el