Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/30.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00» (Β’ 3367).

Παρατείνεται η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/30.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης έως και τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.

Δείτε αναλυτικά στο συνημμένο ΦΕΚ Β' 3734/14-07-2022

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ Β 3734_14.07.22