Περιοριστικά μέτρα στο εμπόριο Ε.Ε. - Ρωσικής Ομοσπονδίας/Λευκορωσίας & Ρωσικά αντίμετρα

Για να δείτε τις Δέσμες κυρώσεων που έχει  υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ατομικές και τομεακές) πατήστε εδώ.