Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Υορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Σελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Με την υπ.αρ. Α.1080 Υπουργική Απόφαση καθορίζονται:

α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και λοιπών στοιχείων σχετικών με τις εγκαταστάσεις φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Υορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Σελωνειακής Αποταμίευσης της ΑΑΔΕ,

β) οι υπόχρεοι καταχώρισης των εν λόγω στοιχείων,

γ) οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επαλήθευσης της ορθότητας των καταχωρισθέντων στοιχείων,

δ) η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στα δεδομένα του εν λόγω Μητρώου και

ε) το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτής.

 

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο ΦΕΚ Β' 3146/22.06.22

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ Β 3146_22.06.22
ΟΡΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ