ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΘ - ΓΝ ΚΥ ΛΕΡΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 82- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 84- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 87-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 85- ΜΕΛΑΝΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 86-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 89 - ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 82- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 84- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 85- ΜΕΛΑΝΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 86-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 87-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 89 - ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ