Νόμος 4926/2022: Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4926/2022 Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.

Στον ίδιο νόμο, εκτός των διατάξεων για τα πλοία αναψυχής, τα τουριστικά ημερόπλοια και τα επαγγλματικά πλοία αναψυχής, περιέχονται μεταξύ άλλων και διατάξεις όπως :

Άρθρο 113 - Έκτακτη ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα που πλήττεται λόγω των σημαντικών αυξήσεων του κόστους εισροών

Άρθρο 119 - Δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης

Άρθρο 120 - Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 58 του ν. 4818/2021

Άρθρο 121 - Καθορισμός ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022

Άρθρο - 122 Χρονική μετάθεση της διαδικασίας εκλογής μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων του ν. 4497/2017

 

Δείτε το πλήρες κείμενο του Ν.4926/2022 στο συνημμένο ΦΕΚ 82/20-04-22

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΝ. 4926/2022, ΦΕΚ 82/20-04-22