ΥΑ 31637_ΦΕΚ 928/20.03.17: Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.

ΥΑ 31637_ΦΕΚ 928/20.03.17: Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ 928_20.03.17