ΥΑ 107766 - 12/10/2018: Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της ΥΑ 31637/20-03-2017 (Β’ 928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. &. Ε.Ε.»

ΥΑ 107766 - 12/10/2018: Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της ΥΑ 31637/20-03-2017 (Β’ 928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. &. Ε.Ε.»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΥΑ 107766_12.10.18_τροπ προτυπου ΕΠΕ