Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Σύναψη ετήσιας σύμβασης για κάλυψη βλαβών και συντηρήσεων των δέκα (10) μηχανημάτων DBB-05 της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού» από το 424 ΓΣΝΕ

Δείτε την Πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση Υποβολής Προσφοράς