Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «αναβάθμιση του Server Syngo Plaza του Ακτινολογικού Εργαστηρίου.» από το 424 ΓΣΝΕ

Δείτε την Πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση Υποβολής Προσφοράς