Πρόσκληση  1ης Δημόσιας Διαβούλευσης  αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  (Α/Α: 1-13)  στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Δείτε την Πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ1η Δημόσια Διαβούλευση