Διαδικτυακός κύκλος εκπαιδευτικών συναντήσεων με τίτλο  

 

Tο Εργαστήριο Δασοκομίας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει και σας προσκαλεί διαδικτυακό κύκλο εκπαιδευτικών συναντήσεων με τίτλο  Ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Κλιματική Αλλαγή και τη Διαχείριση του Αστικού Πρασίνου. 

Το workshop γίνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE CliVUT - Climate value of urban trees- Κλιματική Αξία των αστικών δέντρων, του οποίου το εργαστήριο Δασοκομίας αποτελεί εταίρο. Η διάρθρωση κάθε κύκλου είναι 4 ωριαίες συναντήσεις κάθε οικονομικό - επιχειρηματικό κλάδο (μεταποίηση, λιανικό εμπόριο, μεταφορές και τουρισμό), που θα πραγματοποιηθούν από 30 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2021.

Το πρόγραμμα LIFE CliVUT - Climate value of urban trees, έχει ως βασικό στόχο αφενός την ανάπτυξη και εφαρμογή  Στρατηγικής για το αστικό κλίμα και την πράσινη υποδομή με την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των πολιτών. Στόχος του workshop είναι να παρουσιάσει στους επιχειρηματίες και το ανθρώπινο δυναμικό τους τον τρόπο με τον οποίον μπορούν να συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τα εργαλεία με τα οποία μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα της επιχείρησής τους μέσα από πράσινες λύσεις, και κυρίως χρησιμοποιώντας το αστικό πράσινο.

Οι ενδιαφερομενοι μπορούν να εγγραφούν μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://docs.google.com/forms/d/1lqfzPwEBuu-9gBzxPwEd9WifGYcXUgqKaYZn9RvtJls/edit

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
LIFECLIVUT_C4_WORKSHOP_εμπόριο
LIFECLIVUT_C4_WORKSHOP_τουρισμός
LIFECLIVUT_C4_WORKSHOP_μεταποίηση
LIFECLIVUT_C4_WORKSHOP_μεταφορές