Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού από την Περ.Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ Δωδ/σου (Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Καρπάθου)  για δύο έτη.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για το έργο «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ Δωδ/σου (Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Καρπάθου)  για δύο έτη».

Δείτε την Προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠροκήρυξη για το έργο «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ Δωδ/σου (Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Καρπάθου) για δύο έτη