Προκήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης-diesel) για το Γ.Ν. –Κ.Υ. Κω

Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειον», Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ανοικτό Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την «προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης-diesel) για το Γ.Ν. –Κ.Υ. Κω (Κωδικός CPV: 09100000-0)», με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της μέσης λιανικής πώλησης ανά νομό, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Δ/νση παρατηρητήριου τιμών & τιμοληψιών - www.fuelprices.gr), προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους δεκαεννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι και εξήντα έξι (19.166,66€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δείτε την πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠροκήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια καυσίμων