1ης Δημόσιας Διαβούλευσης  αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια  Εξοπλισμού

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης  1ης Δημόσιας Διαβούλευσης  αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια  Εξοπλισμού: «Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης» (CPV 42716120-5,   «Πλυντήρια ρούχων») (KAE 914901Ν) , {τεμάχια   δύο (2) πλυντήρια χωρητικότητας 32κιλών},  για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Δείτε την πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση