Διενέργεια Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών 2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) πρόκειται να διενεργήσει τις γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 (ΚΠΚ) από Ιούλιο έως Νοέμβριο τ.έ., μια ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία, η οποία διενεργείται κάθε 10 χρόνια για τη συλλογή στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα, το σύνολο των κατοικιών, καθώς και το μόνιμο και νόμιμο πληθυσμό της Χώρας. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕΛΣΤΑΤ - Διενέργεια Απογραφών