Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κρατικού Θεραπευτηρίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών για ολική αρθροπλαστική ισχύου.

 

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κρατικού Θεραπευτηρίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών για ολική αρθροπλαστική ισχύου.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 61